Information

Lillemor Gradling

  • 1946.11.19 - 2023.03.28

Om begravningen för Lillemor Gradling 

Bromma kyrka


Adress till begravningen

Bromma kyrka, Gliavägen 100, 168 58 Bromma

Adress till minnesstunden

Bromma kyrka, Gliavägen 100, 168 58 Bromma


Fondkistan Kandema
Michael Kandeman