Information

Birgit Uvebrant

  • 1925.02.09 - 2022.10.03

Om begravningen för Birgit Uvebrant 

Hässelby Villastads kyrka


Adress till begravningsceremonin

Hässelby Villastads kyrka, Riddersviksvägen 116, 165 72 Hässelby

Adress till minnesstunden

Hässelby Villastads kyrka, Riddersviksvägen 116, 165 72 Hässelby


Fondkistan Kandema
Michael Kandeman