Evert Sundien

  • Född: 21 oktober 1944
  • Död: 15 september 2020
Liberala Katolska kyrkan
Fondkistan Kandema
Michael Kandeman

Om begravningen för Evert Sundien 

Tid och plats för begravningen 2020-10-03 14:30 Liberala Katolska kyrkan

Begravningen äger rum i
Liberala Katolska kyrkan
Stockholm lördag
3 oktober kl.14.30
i kretsen av de närmaste.
Visning och möjlighet till
ett sista farväl i samband
med ceremonin för
släkt och vänner
mellan kl 11.00-14.00.
Akten avslutas i kyrkan.
Tänk gärna på Samfundet
Liberala Katolska kyrkan
Bg 5255-8061.
För mer information
www.lkk.se