Evert Sundien

  • 1944.10.21 - 2020.09.15

Om begravningen för Evert Sundien 

Liberala Katolska kyrkan

Begravningen äger rum i
Liberala Katolska kyrkan
Stockholm lördag
3 oktober kl.14.30
i kretsen av de närmaste.
Visning och möjlighet till
ett sista farväl i samband
med ceremonin för
släkt och vänner
mellan kl 11.00-14.00.
Akten avslutas i kyrkan.
Tänk gärna på Samfundet
Liberala Katolska kyrkan
Bg 5255-8061.
För mer information
www.lkk.se
Fondkistan Kandema
Michael Kandeman